Tagged: کاربرد مهارت های مدیریت

Iranian Project Management Office 0

ابزار و تکنیک مدیریت جلسه

 بررسی نحوه استفاده از ابزار و تکنیک مدیریت جلسه برای تشکیل جلسات موثر و نکاتی از تجربیات شخصی خود از مشاوره مدیریت در ایران پیرامون این موضوع در جلسه مشاوره با یکی از شرکتهای خوب نفت...

پیشتازان مدیریت پروژه افق 0

پیشتازان مدیریت پروژه افق

معرفی سایت پیشتازان مدیریت پروژه افق در PMP Iran مقاله جالب و خواندنی در سایت PMP Iran  برای معرفی سایت پیشتازان مدیریت پروژه افق ارائه شده که مطالعه آن برای بازدیدکنندگان سایت Pmanagers.org خالی...

مدیریت پروژه PMP 0

مدیریت پروژه PMP

مدیریت پروژه PMP لازمه نوین در هر پروژه برای مدیریت حرفه ای طبق استانداردهای جهانی در صورتیکه شما کارفرمای پروژه ای برای اقدام بازرگانی، عمرانی، آموزشی، حقوقی، مشاوره ای، یا در پروسه عملی کردن هر...

هفت عادت مردمان موثر 0

هفت عادت مردمان موثر

هفت عادت مردمان موثر، كتاب پرفروش آقاي كاوي کتاب «هفت عادت مردمان موثر» استفان کاوی، نويسنده آمريكايي، شهرت جهانی دارد. با توجه به تحصيلات آقاي كاوي كه لیسانس را از دانشگاه یوتاه، فوق لیسانس را...