Tagged: مدیریت پروژه

پیشتازان مدیریت پروژه افق 0

پیشتازان مدیریت پروژه افق

معرفی سایت پیشتازان مدیریت پروژه افق در PMP Iran مقاله جالب و خواندنی در سایت PMP Iran  برای معرفی سایت پیشتازان مدیریت پروژه افق ارائه شده که مطالعه آن برای بازدیدکنندگان سایت Pmanagers.org خالی...

مدیریت پروژه PMP 0

مدیریت پروژه PMP

مدیریت پروژه PMP لازمه نوین در هر پروژه برای مدیریت حرفه ای طبق استانداردهای جهانی در صورتیکه شما کارفرمای پروژه ای برای اقدام بازرگانی، عمرانی، آموزشی، حقوقی، مشاوره ای، یا در پروسه عملی کردن هر...

Iranian Project Management Office 0

Iranian Project Management Office (PMO)

Iranian Project Management Office will perform as an Outsource department for your Company The Iranian Project Management Office (PMO) centralizes and standardizes the management of projects performed by foreign companies in Iran.  Instead of...

مديريت پروژه براي همه 3

مديريت پروژه براي همه

چرا مديريت پروژه براي همه افراد جامعه مفيد و الزامي است؟ چرا بايد براي آينده بهتر به فرزندانمان مهارتهاي مديريتي آموزش دهيم؟ شايد افراد زيادي مديريت پروژه را فقط مرتبط با كارهاي عمراني بدانند، يا...

تجربه مدیریت پروژه در ایران 2

تجربه مدیریت پروژه در ایران

چرا در ايران مباحث مديريتي ارزش و جايگاه واقعي خود را ندارند؟ به عنوان يك شخص حرفه اي، تجربه مدیریت پروژه در ایران براي شما چگونه بوده است؟ پس از پانزده سال زندگی و سابقه...