Tagged: عملي كردن نظريه هاي مديريت

پیشتازان مدیریت پروژه افق 0

پیشتازان مدیریت پروژه افق

معرفی سایت پیشتازان مدیریت پروژه افق در PMP Iran مقاله جالب و خواندنی در سایت PMP Iran  برای معرفی سایت پیشتازان مدیریت پروژه افق ارائه شده که مطالعه آن برای بازدیدکنندگان سایت Pmanagers.org خالی...

مشاور متخصص مدیریت پروژه 0

مشاور متخصص مدیریت پروژه

هانی عماری مشاور متخصص مدیریت پروژه در مورد ویژگیهای این متخصصین و ارزشمندی گواهینامه حرفه ای و بین المللی پی ام پی مطالبی را ارائه می دهند مشاور متخصص مدیریت پروژه (به انگلیسی: PMP)...

هفت عادت مردمان موثر 0

هفت عادت مردمان موثر

هفت عادت مردمان موثر، كتاب پرفروش آقاي كاوي کتاب «هفت عادت مردمان موثر» استفان کاوی، نويسنده آمريكايي، شهرت جهانی دارد. با توجه به تحصيلات آقاي كاوي كه لیسانس را از دانشگاه یوتاه، فوق لیسانس را...

تجربه مدیریت پروژه در ایران 2

تجربه مدیریت پروژه در ایران

چرا در ايران مباحث مديريتي ارزش و جايگاه واقعي خود را ندارند؟ به عنوان يك شخص حرفه اي، تجربه مدیریت پروژه در ایران براي شما چگونه بوده است؟ پس از پانزده سال زندگی و سابقه...