Category: Persian

تعطیلات-بازارکار 0

مدیریت تعطیلات بازارکار هفتگی

عدم بررسی و اخذ تصمیمات منطقی در مدیریت تعطیلات بازارکار هفتگی ایران، جهانی شدن و ارتباط بازارکار را با مشکلات مواجه خواهد کرد. آیا تا به حال فکر کرده اید چرا در اکثر نقاط جهان...

PMP Gathering 0

گردهمایی PMP

حضور در گردهمایی PMP برای کسب PDU به عنوان یک عضوفعال PMP مهم است که 35 ساعت فراگیری ساختار یافته یا همان  (PDU: Professional Development Unit) را گذرانیده باشید. واحدهای PDU از پیش تایید شده منحصرا...

هفت عادت مردمان موثر 0

هفت عادت مردمان موثر

هفت عادت مردمان موثر، كتاب پرفروش آقاي كاوي کتاب «هفت عادت مردمان موثر» استفان کاوی، نويسنده آمريكايي، شهرت جهانی دارد. با توجه به تحصيلات آقاي كاوي كه لیسانس را از دانشگاه یوتاه، فوق لیسانس را...

مديريت صف بانك 1

مديريت صف بانك

با ارائه چند خاطره از مديريت صف بانك ها در ايران، پيرو مبحث مديريت براي همه، با بهره مندي از مهارتهاي مديريت در همه اصناف و اقشار جامعه و كاربرد مهارتهاي مديريتي آشنا مي...

مديريت پروژه براي همه 3

مديريت پروژه براي همه

چرا مديريت پروژه براي همه افراد جامعه مفيد و الزامي است؟ چرا بايد براي آينده بهتر به فرزندانمان مهارتهاي مديريتي آموزش دهيم؟ شايد افراد زيادي مديريت پروژه را فقط مرتبط با كارهاي عمراني بدانند، يا...