Category: Persian

پیشتازان مدیریت پروژه افق 0

پیشتازان مدیریت پروژه افق

معرفی سایت پیشتازان مدیریت پروژه افق در PMP Iran مقاله جالب و خواندنی در سایت PMP Iran  برای معرفی سایت پیشتازان مدیریت پروژه افق ارائه شده که مطالعه آن برای بازدیدکنندگان سایت Pmanagers.org خالی...

خدمات-مدیریت-پروژه-پی-ام-باک 0

خدمات مدیریت پروژه طبق PMBOK

ادامه شرح خدمات مدیریت پروژه طبق PMBOK بحثهای مدیریت پروژه فقط مختص به پروژه های ساختمانی نمی باشد.  علم و دانش مدیریت پروژه برای هر هدفی که با برنامه در زمان مشخصی باید به سرانجام...

خدمات-مدیریت-پروژه 1

خدمات مدیریت پروژه برنامه ریزی و کنترل پروژه

شرح خدمات مدیریت پروژه ارائه شده توسط اعضای مجرب گروه پیشتازان مدیریت پروژه افق برای شرکتهای ایرانی که مایلند با استانداردهای جهانی مدیریت پروژه کار کنند گروه پیشتازان مدیریت پروژه افق در کنار خدمات...

PMP Gathering 0

گردهمایی PMP

حضور در گردهمایی PMP برای کسب PDU به عنوان یک عضوفعال PMP مهم است که 35 ساعت فراگیری ساختار یافته یا همان  (PDU: Professional Development Unit) را گذرانیده باشید. واحدهای PDU از پیش تایید شده منحصرا...