مهارتهای مدیریت و اجرای استانداردها به سبک آمریکایی

عنوان دورهدوره های آموزشی مهارتهای مدیریت و اجرای استانداردها به سبک آمریکایی

اهداف دوره :

تدریس مهارتهای مدیریت  و TQM و اجرای استانداردهای ISO به روش آمریکایی مدرسین حرفه ای مدیریت

آمادگی مدیران شرکتها برای ارتقای فرهنگ سازمانی شرکتهای خود و ایجاد زبان مشترک و تعامل با شرکتهای بین المللی خارجی به زبان فارسی و انگلیسی به سبک آمریکایی

مهارت های نرم مدیریت  (6 ساعت)

رهبری و ایجاد انگیزش در سازمان

همکاری  و کارگروهی در محیط کار

تفکر انتقادی و روشهای حل مسئله

تصمیم سازی و تصمیم گیری

مدیریت زمان، اولویت بندی و تفویض

مهندسی فرآیند کسب و کار و رضایت مشتری

 

مدیریت کیفیت جامع (6 ساعت)

اصول مدیریت کیفیت جامع

مدل تعالی کسب و کار

ارزیابی عملکرد سازمان

پیاده سازی اصول TQM

روش TQM برای تجزیه و تحلیل و حل مشکلات

تبدیل شدن به یک پیر کیفیت برای سازمان خود

 

پیاده سازی ایزو در سازمان  (6 ساعت)

اهمیت تعهد مدیران ارشد

نحوه بررسی پروسه ها، دستورالعملها و فرایندهای

کانال های ارتباطی داخلی و فرآیندهای آن

اطلاع رسانی و تعامل با مشتریان و تامین کنندگان

راههای دستیابی به ISO 9001 به روشهای جذاب و سرگرم کننده

آموزش ممیزی درون سازمانی به کارکنان خود

شرح دوره :

دوره ها به فارسی و انگلیسی می باشد

آموزش گروهی برای شرکتها و سازمانها

دوره های خصوصی و حضوری تا حداکثر 4 نفر

Management Soft Skill

Leadership & Motivation

Collaborative Work Environment

Critical Thinking

Time Management, Prioritize & Delegate

Decision Making

Business Process Engineering

Customer Satisfaction

Total Quality Management

Principles of Total Quality Management

Know Business Excellence Models

Be able to assess organization’s Performance

Implementation of TQM Principles

TQM methods of analyzing and solving problems

Become a Quality Guru for your organizations

ISO Implementation in Organizations

Top management commitment

Review systems, policies, procedures and processes

Internal communication channels and processes

Involve & Engage customers and suppliers

Make the achievement of ISO 9001 engaging and fun

Train your staff to carry out audits

 

پيش نياز : ندارد
نوع گواهي نامه : PMPiran
مبلغ سرمايه گذاري : با هماهنگی
کارگاه : ندارد
مدت دوره : 18 ساعت
حداکثر : 4 نفر

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This