مشاور متخصص مدیریت پروژه

هانی عماری مشاور متخصص مدیریت پروژه در مورد ویژگیهای این متخصصین و ارزشمندی گواهینامه حرفه ای و بین المللی پی ام پی مطالبی را ارائه می دهند

مشاور متخصص مدیریت پروژهمشاور متخصص مدیریت پروژه (به انگلیسی: PMP) مخفف Project Management Professional یکی از گواهی‌نامه هایی است که موسسه مدیریت پروژه به مدیران حرفه ای که دارای تجربه ودانش سطح بالا در حوزه مدیریت پروژه داشته باشند پس از گذراندن دوره تخصصی و قبولی درآزمون دویست سوالی چهار ساعته ارایه می‌کند.


گواهی نامه حرفه‌ای و بین‌المللی PMP مشاور متخصص مدیریت پروژه

در راستای استاندارد کردن و یکنواخت کردن زبان مدیریت پروژه در جهان، موسسه مدیریت پروژه PMI که در آمریکا فعالیت می کند برای مدیران مجرب و حرفه ای پروژه در سراسر جهان گواهینامه‌ای را منظور نموده است که پس از طی مراحل شایستگی وکسب رتبه قبولی بالا در آزمون حرفه‌ای مدیریت پروژه، گواهینامه ®Project Management Professional: PMP را به ایشان اعطا می‌نماید. این گواهینامه می بایست با حضور در دوره های آموزشی و تخصصی و حرفه ای در زمینه مدیریت به روزرسانی شود و سالیانه عضویت این افراد و فعالیتهای به روز آنها در موسسه ارزیابی و تایید گردد. تسلط بر مفاهیم آخرین نگارش کتاب پم باک PMBOK، یا بعبارت دیگر استاندارد مدیریت پروژه، پیش شرط اصلی برای موفقیت در آزمون و کسب مدرک فوق می‌باشد.

مدرک پی ام پی بی تردید شناخته شده‌ترین و معتبرترین گواهینامه‌ای است که در زمینه مدیریت پروژه در سطح جهان مطرح می‌باشد و به منزله استانداردی مهم برای مدیران پروژه به حساب می آید.

دارنده مدرک PMP بعنوان فرد متخصص حرفه ای و کارشناس صاحب نظر در مدیریت پروژه شناخته می‌شود. اکنون در اکثر قریب به اتفاق شرکتهای بزرگ بین المللی داشتن این مدرک برای مدیران پروژه یک الزام قطعی می‌باشد و یکی از شرایط استخدام افراد در حوزه مدیریت، داشتن مدرک پی ام پی می باشد.

ویژگیهای یک مشاور متخصص مدیریت پروژه

یکی از اصول متمایز و از ویژگیهای بارز یک مشاور متخصص مدیریت پروژه پایبندی به اصول اخلاق حرفه‌ای می باشد که همه اعضای پی ام پی را با هم در برابر جامعه حرفه ای مسئول و موظف به رعایت حال مشتریان می کند. مشکلات و معضلات منتسب به مشاورین مدیریت شناسایی شده و موسسه PMI در راستای شفاف سازی و بهبود این تصور در خیال مشتریان قدمهای بزرگ و کارسازی را برداشته است. ویژگیهای دیگر یک مشاور متخصص مدیریت پروژه عبارتند از مدرک لیسانس و یا بالاتر، تجربه مفید کاری بعنوان مدیر و یا همکاری در راهبری پروژه به مدت حداقل ۴۵۰۰ ساعت (حداقل ۳۶ ماه در طول ۸ سال) می باشد که خود نشانه شرایط سخت قبولی ومراحل پیچیده ارزیابی افراد برای دریافت گواهینامه پی ام پی و شناخته شدن بعنوان مشاور متخصص مدیریت پروژه می باشد.

شرکت در دوره های آموزشی آزمون در موسسه های معتبر بین 1500 الی 2000 دلار می باشد و آزمون که در کشورهای همسایه زیر نظر شرکت اجرا می شود حدود ۵۵۰ دلار هزینه دارد، که در صورت عضویت در موسسه با ۱۳۹ دلارعضویت سالیانه، ثبت نام آزمون علاوه بر استفاده از مزایای عضویت هزینه کمتری خواهد داشت.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This