مشاور بین المللی نفت و گاز آزاد غیر وابسته

همراهی یک مشاور بین المللی نفت و گاز آزاد غیر وابسته در نمايشگاه بين المللي متضمن موفقیت قرارداد ها و پایداری مشارکت ها خواهد بود

مشاور بین المللی نفت و گاز آزاد غیر وابستهمساعدتی که یک مشاور بین المللی نفت و گاز آزاد غیر وابسته می تواند به شرکتهای ایرانی در نمایشگاهها و مذاکرات به شرکتها بدهد، فراتر از مسائل فنی و قوانین بین المللی و فرایند های عملیاتی می باشد.  یک مشاور بین المللی نفت و گاز متخصص می بایست در همه زمینه های مدیریت پروژه تبحر داشته باشد و افزون بر آن می بایست از مهارتهای نرمی همچون اعتماد سازی، راه حل یابی، و بهبود روحیه کار گروهی سابقه خوبی داشته باشد.

نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی ایران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي برپا مي گردد، فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند.

ولی متاسفانه به دلیل عدم حضور مشاور بین المللی نفت و گاز آزاد غیر وابسته در این نمایشگاه، شرکتهای هر دو طرف احساس می کردند که امسال جو خوبی بر نمایشگاه حاکم نبوده است.  دلیل عمده این نارضایتی را همه به مسائل برجام و انتخابات و عدم اطمینان از تغییرات ریاست جمهوری، وزیر نفت و زیر مجموعه ها می دانستند.  خیلی از شرکتهای خارجی که تمایش شدیدی به همکاری داشتند با روحیه شکسته و افکار پراکنده همتایان ایرانی خود مواجه می شدند.

در صورتیکه با حضور یک مشاور بین المللی نفت و گاز مسلط و متخصص، با تفکیک مسائل، ایجاد ارتباطات، رعایت زمانبندی رخدادها، آنالیز ریسکهای احتمالی، و ارائه یک برنامه مدون و حرفه ای پروژه مشارکت و همکاری می تواند برای استفاده از فرصت نمایشگاه بهترین سناریو ها را برای کارفرمای خود ترسیم کند تا بتواند بیشترین نفع را از فرصتها و کمترین خطر را از چالشها و تهدیدها را برای تیم مشارکت ایجاد کند.  اعتمادی که شرکتهای ایرانی به چنین واسطه و معامله گر تجاری با تجاری B2B از سوی یک مشاور بین المللی نفت و گاز آزاد غیر وابسته Freelance Consultant دارند خیلی ضعیف است.  دلیل آن هم بسیار روشن است، که افرادی اعای تخصص در این زمینه دارند که متاسفانه نه دانش آن را دارند و نه مهارت آن را.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This