مشاوره مدیریت حرفه ای در ایجاد روابط با شرکتهای خارجی

تعریف مشاوره مدیریت حرفه ای در ایجاد روابط با شرکتهای خارجی و معیارهای انتخاب مشاور

مشاوره-مدیریت-حرفه-ای-در-ایجاد-روابط-با-شرکتهای-خارجیبسیاری از مهندسین و متخصصین میهن عزیزمان که کمی با زبان انگلیسی آشنا می شوند و یا چند کلاس مدیریتی را پاس می کنند، ادعای قابلیتهای مشاوره مدیریت حرفه ای در ایجاد روابط با شرکتهای خارجی خود را تبلیغ کرده و پس از شکست در ارائه چنین خدماتی وجه مشاوران دیگر را نیز خراب می کنند.  این نیازمند هوشیاری صاحبان شرکتهای ایرانی را می طلبد که در انتخاب خود با دقت عمل کنند و معیارهایی را برای انتخاب مشاوره مدیریت حرفه ای در ایجاد روابط با شرکتهای خارجی داشته باشند که بهترین و بیشترین بازدهی در کوتاهترین زمان را به ایشان بدهد.

معیار های انتخاب مشاوره مدیریت حرفه ای در ایجاد روابط با شرکتهای خارجی

برای اینکه شرکتی ایرانی بتواند با شرکتهای خارجی در ارتباط باشد، مهمتر از دانستن زبان انگلیسی، دانستن فرهنگ و زبان کاری مورد قبول استانداردها و عرف خارجی است.  اینکه در هنگام سخن گفتن چگونه آغاز به تعامل کنیم، چه مواردی را بزرگ کنیم و چه مواردی را نادیده بگیریم.  اینکه با نکات مذاکره آشنا باشیم و از ابتدا در تعریف و تمجید از فعالیتهای خودمان چه توقعی در طرف مقابل خود و چه تعهداتی برای خود ایجاد می کنیم.  اینکه بدانیم در زبان قراردادی فرق کلماتی مثل should, could, must  چه درجه ای از تعهد و مسئولیت و وظائف برای ما تعیین می کند.  اینکه در زبان نوشتاری چگونه متنها را ویرایش کنیم که برای یک خارجی قابل فهم باشد و بعد از نشر تیراژ زیاد از بروشور و معلومات شرکت، یا یک کارت کوچک ویزیت بیش از چهار ایراد عمده تایپی نداشته باشیم و بعد ادعا کنیم که در ایران بهترین مشاورین تحصیل کرده خارج را داریم.  همانگونه که قبلا ذکر شد، دانش مدیریت حرفه ای پروژه به مدیران ما کمک می کند که با یک زبان مشترک با مدیران دیگر ارتباط بر قرار کنند، ولی تجربه کاری، عملی، و کاربردی در این زمینه حرف اول را می زند که شخصی مسئولیت چنین کار سنگین و مهمی را بر عهده بگیرد، که هم تجربه کار در خارج از ایران را داشته باشد هم تجربه فعالیت کاربردی آن دانش را در ایران داشته باشد.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This