مديريت صف نانوايي و کاربرد مهارتهای مدیریتی

در اين مقاله با بررسي مديريت صف نانوايي، پيرو مبحث مديريت براي همه با مثالهاي واقعي، بهره مندي از مهارتهاي مديريت در همه اصناف و اقشار جامعه و كاربرد مهارتهاي مديريتي را يادآور مي شويم.

يكي از زيبا ترين خاطره هايم از دوران كودكي زندگي در ايران، صرف نان داغ تازه با صبحانه بوده است.  با مهاجرت به مديريت-صف-نانوايي
خارج، متاسفانه با مصرف نانهاي صنعتي از اين نعمت بي بهره بوديم.  هر چند كه در سالهاي اخير نانوايي هاي مدرني با اين ايده به صورت رستورانهاي زنجيره اي به فروش بيگل و دونات، فروش نان داغ و پنير در بازارهاي خارج نيز رواج يافته، اين نانها به هيچ وجه جايگزين مناسبي براي لذت نان هاي سنتي ايراني ما نمي شوند.

متاسفانه پس از بازگشت به وطن، يكي از معضلاتي كه هميشه مرا با شاطرهاي محترم صنف نانوايي درگير مي كند، نحوه عرضه نان پخته به مشتريان مي باشد.  از آنجايي كه توقع مديريت حرفه اي از اين صنف ندارم، در مناسبتهايي با گوشزد كردن اصول منطقي صف ايستادن و پخش را براي بهبود  مديريت صف نانوايي ارائه داده ام،‌ولي متاسفانه نه شاطرها از آن استقبال كرده اند،‌ نه مشتريان محترمي كه در صف منتظر نوبتشان مي باشند.

شايد بهترين راه براي بهبود اين وضعيت مراجعه به اتحاديه صنف یا تعاونی نانوايان باشد كه به صورت يك بخشنامه مصوب به تمامي نانوايي هاي سنتي در ارتقاي كيفيت و مديريت نانوايي ها مخصوصا موضوع مديريت صف نانوايي موفق شويم.

طرح مسئله نيازمند به مديريت

به فرض شما صبح زود قبل از ساعات اداري براي خريد يك عدد نان داغ تازه بربري و مصرف صبحانه روز خود ساعت 7 صبح به نانوايي محل رجوع كنيد.  مي بينيد كه دو صف تشكيل شده است، يكي تكي و ديگري چندتايي.  آقاي شاطر هم هر 15 دقيقه 25 نان پخته را براي توزيع به مشتريان روي ميز مي گذارد.  سيستم پخش و مديريت صف نانوايي معمولا به اينگونه است كه شاطر به نوبت يك عدد به صف تكي مي دهد و تعدادي به مشتري صف چندتايي.  در اكثر مواقع مشتريان چندتايي خريد نان براي مصرف هفته خود مي برند، يا براي پادگان يا اداره اي پرجمعيت تمامي 25 نان پخته را خريداري مي كنند. يا در اكثر مواقع شده كه مثلا همين نوبت دهي باعث مي شود كه 2 عدد نان به دونفر از صف تكي و 15 عدد نان يا بيشتر به دو نفر از صف چندتايي داده مي شود.  پس هدف ايستادن در صف تكي و تسريع پخش براي عده اي كه براي مصرف روزانه نان خود در صف تكي مي ايستند چيست؟

مهارتهاي مديريت در بهبود صف نانوايي ها:

  1. تعداد خريد نان در ساعات پر تردد حداكثر 5 عدد است.
  2. براي خريد تعداد نان بالاي 5 عدد سفارش از قبل يا تلفني يا ساعات كم تردد امكان پذير است.
  3. نوبت تكي و چندتايي به تعداد سفارش ها بستگي دارد نه نوبت ايستادن در صف
    1. براي مثال اگر يك نفر در صف چندتايي 5 عدد سفارش نان دهد، نوبت بعدي 5 عدد نان به 5 نفر در صف تكي داده مي شود.
  4. شخصي كه بيش از 5 عدد نان لازم دارد و از قبل سفارش نداده بايد پس از دريافت نانهاي خود دوباره به صف چندتايي بازگردد تا 5 عدد نان ديگر خود را دريافت كند.
  5. امكان خريد نانهاي سفارشي پركنجد يا سايز بزرگ در فر بعدي به قيمت بالاتر يا خريد نان نصفه براي تسريع عده اي كه در يكي از دو صف نمي خواهند بايستند و عجله بيشتر دارند.

نظر شما در مورد اين سيستم چيست؟ آيا با وجود چنين مديريت صف نانوايي، هر روز مايل به صرف نان داغ تازه نيستيد؟  به نظر شما در چه اصناف ديگر و بخشهاي زندگي شما مهارتهاي مديريت مي تواند زندگي شما را راحت تر و لذت بخش تر كند؟

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This