كمال گرايي در مديريت از مشاور کیفیت آمریکا

مشاور کیفیت آمریکا در مورد موضوع “کمال گرایی در مدیریت” مطالبی ارائه می دهد. انسانها موجوداتي كمال گرا هستند و مهارتهاي مديريتي در همه ابعاد زندگي باعث رشد و بهبود انسان مي شود و اولين قدم” كمال گرايي در مديريت” است.

كمال گرايي در مديريتجناب آقای دکتر هانی عماری به عنوان مشاور کیفیت آمریکا که چندین سال سابقه اجرای برنامه های کنترل کیفیت در بیش از 22 پروژه در آمریکا را دارند،  برخی از نظرات و نکات خود را در این بخش ارائه می نمایند.  همانطور كه در مباحث قبلي ذكر شد، مديريت در همه امور زندگي حائز اهميت است و مديريت صحيح نياز به مهارتهاي مديريتي دارد.  انساني كه  به دنبال كمال و انجام امور خود به بهترين نحو و شيوه است بايد هميشه به دنبال بهبود كيفيت عملكرد و طرز فكر خود باشد تا به كمال مطلوب دست يابد.  و بهبود كيفيت با در نظر داشتن يك برنامه اوليه (مشارطه)، عمل به آن برنامه (مراقبه)، نظارت بر عملكرد (محاسبه) و بهبود  برنامه اوليه با تغييرات و اصلاحات برنامه اوليه براي ادامه سيكل به سمت كمال كه همان چرخه PDCA  مي باشد،‌ امكان پذير مي باشد.  و اين چرخه بايد به صورت حلزوني از كثرت به وحدت برسد و در هر سيكل و چرخه ايرادات دور قبل مكاشفه شود و با ايجاد اصلاحات صحيح و تغيير براي بهبود “كمال گرايي در مديريت” هر نظامي ملاحظه شود.

نظر مشاور کیفیت آمریکا در مورد عرفان اسلامی

مدير نبايد از تغيير براي بهبود ابايي داشته باشد و اصلاحات لازم و سازنده در مسير رسيدن به هدف نهايي را نبايد ناديده بگيرد.  تكنيك ها و ترفندهاي مهارتهاي مديريتي در جمع نظرات و انتقادات كليه ذينفعان به مدير كمك مي كند كه ايرادات سيستم خود را دريابد و با نگرش كمال گرايي در مديريت خود از اصلاحات پيشنهادي استقبال كند.

ولي اصلاحات بايد در چارچوب صحيح طبق مباني مورد توافق كليه ذينفعان پروژه باشد و يك مدير خوب بايد همه خواسته هاي ذينفعان خود را در مديريت و حركت به سوي كمال نظام تحت مديريت خود در نظر داشته باشد.  اگر خط مشي صحيحي براي اينكار در نظر نباشد اين حركت تغيير و بهبود دچار انحراف از مسير اصلي خود خواهد شد و هيچ وقت به هدف نهايي نخواهد رسيد.

كثرت نظرات و انتقادات در هر سيستم طبيعي است و مدير اصلح بايد جوابگوي همه سلائق و علائق مختلف باشد.  تنها راه رسيدن به كمال و هدف نهايي همه ذينفعان جمع همه نظريه ها و انتخاب مهمترين عوامل انحراف و  رفع آنها براي بهبود كيفيت  و ادامه چرخه بهبود نظام مي باشد.  ولي اين بدين معني نيست كه بايد ساير عوامل را ناديده گرفت، بلكه با در نظر گرفتن قانون پارتو ، كه مي توان با رفع 20% از موثرترين مشكلات 80% پيشرفت در بهبود كيفيت سيستم ايجاد كرد، بايد اولويت ها در نظر گرفته شود و در چرخه هاي بعدي با رفع 20% ديگر از مشكلات از كثرت به وحدت به شكل حلزوني به سمت بالا با ايجاد تغييرات و اصلاحات، نظام را بر خط مشي تعيين شده به سوي هدف نهايي بهبود و مستحكم كند.

اين مهارت هاي مديريتي براي كمال گرايي در مديريت نيز در عرفان اسلامي و آموزه هاي ديني ما مسلمانان به پله هاي رسيدن به خدا، كه كانون جمال و كمال هستي مي باشد، به مشارطه، مراقبه، و محاسبه شناخته شده است.  در صورتی که در جستجوی یک مشاور کیفیت آمریکا با سابقه و تجربه اجرایی می باشید، با ما تماس بگیرید.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This