رهنمود پروژه النا

رهنمود-پروژه-النارهنمود پروژه النا یکی از کتابهای مفید حوزه مدیریت پروژه تالیف آقای دکتر سیامک حاجی‏ یخچالی می باشد که در این مقاله به اعضاء سایت معرفی می شود. 

این روش نوین مدیریت پروژه بومی و ملی توسط آقای دکتر حاجی یخچالی ابداع شده تا بعضی از کاستی ها و نواقص استانداردهای معمول جهان که متناسب با نیازهای ملی ما می باشد، رفع گردد.  در این مقاله خلاصه ای از بعضی از نکات مقایسه رهنمود پروژه النا با سایر استانداردها و راهکارهای مدیریت پروژه معرفی می شود.

 • رهنمود پروژه النا یک متدولوژی برای پروژه به همراه ابزارهای مورد نیاز متدولوژی است که مشابه آن در این حوزه تا کنون تدوین نشده است.
 • یکی از مزایای اختصاصی مجموعه رهنمود پروژه النا، یکپارچگی کامل بین مجموعه رهنمودها می‌باشد. آن هم یکپارچگی بین سطوح مختلف پروژه در سازمان است. بر اساس این دیدگاه نسبت به یکپارچگی، اصول بکار رفته در رهنمود پروژه بیانگر یکپارچگی با سبد و طرح است (به عنوان نمونه اصل پشتیبانی از استراتژی سازمان).
 • بسیار از ساختارهای مورد استفاده برای تدوین الگو و مدلی در حوزه مدیریت پروژه به علت قدمت متناسب با نیاز امروز پروژه‌ها نمی‌باشند. در رهنمود پروژه النا، الگوی پنج وجه متناسب با نیازهای امروزی مدیریت پروژه طراحی شده است تا بتواند از زوایای مختلف به مدیریت پروژه بپردازد. این پنج بعد، شامل اصول، مفاهیم، فرآیندها، ابزارها و چارچوب متناسب‌سازی می‌باشند که این قابلیت را دارند که از زوایای مختلف به پروژه بپردازند.
 • در رهنمود پروژه النا، کلیه مستندات مورد نیاز برای استقرار نظام پروژه از قبل تعریف شده‌اند، لذا زمان استقرار نظام مدیریت پروژه در سازمان‌ها کاهش می‌یابد.  نوع فرم‌های PMBOK استاندارد و تعریف شده نمی باشند در حالی که در رهنمود پروژه النا، فرم‌ها یکسان و از قبل تعریف شده‌اند.
 • رهنمود پروژه النا، الگوی جدید برای گردش مستندات ارائه داده است. در رهنمود پروژه النا، ساختار سازمانی از بر اساس سطوح مدیریتی و نقش‌ها تعریف شده است. الگوی گردش مستندات بین سطوح مختلف در یک نمودار یکپارچه در رهنمود پروژه النا نشان داده شده است.
 • در تعریف فرآیندهای رهنمود پروژه النا، مستندات به صورت کامل نشان داده شده است. مستندات ورودی هر فرآیند به همراه مستندات خروجی مشخص شده است. این روش می‌تواند مشخص نماید که مستند در طی پروژه چگونه تغییر می‌نماید.

رهنمود-پروژه-النا

 • در رهنمود پروژه النا با بکارگیری ساختار سازمانی تعریف شده و حدود اختیارات و دامنه‌های تصمیم‌گیری هر سطح سازمانی، توانسته روش کارآمد برای مدیریت تغییرات ارائه دهد.
 • یکی از چالش‌ها سازمان در استقرار نظام‌های مدیریتی به ویژه نظام مدیریت پروژه، شفاف نبود وظایف و جوابگویی است. در رهنمود پروژه النا، با استفاده منطق ابزار ماتریس تخصیص مسئولیت‌ها، ابزاری برای شرح وظایف و جوابگویی، بنام ماتریس ابجد ایجاد شده است.
 • مدل‌های بلوغ مدیریت پروژه، ابزارها برای سنجش میزان نهادینه شدن مدیریت پروژه می‌باشند. تا کنون مدل‌های بلوغ متعددی در حوزه پروژه ارائه شده است، از جمله مدل بلوغ کرزنر، OPM3  مدل بلوغ مؤسسه مدیریت پروژهP3M3  مدل بلوغ سازمان تجارت دولتی انگلستان) و غیره. مدل بلوغ رهنمود پروژه النا به گونه‌ای تعریف شده است که امکان سنجش گسسته و پیوسته را می‌تواند فراهم کند.
 • رهنمود پروژه النا، در چهار سطح افراد (People)، پروژه (Project)، طرح (Programme) و سبد (Portfolio) طراحی و تدوین شده است که برای اولین بار است که مجموعه به صورت یکپارچه به چهار سطح پروژه در سازمان (4P) پرداخته است.
 • مجموعه رهنمودهای النا، حاصل تجربیات عملی و بکارگیری راهکارهای برتر است.
 • چالش دیگر سازمان، چگونگی استقرار نظام‌های مدیریتی از جمله نظام مدیریت پروژه است. به تعبیر دیگر، اگر مفاد مندرج در چارچوب متناسب‌سازی رهنمود پروژه النا توسط افراد خبره به رهنمودهای النا در سازمان متناسب‌سازی شوند، استقرار موفقیت‌آمیز نظام مدیریت پروژه در سازمان تضمین می‌گردد.
 • در محافل علمی کشور، به کرات کلمات الگوی ملی، الگوی بومی، الگوی ایرانی و غیره شنیده می‌شود. این کلمات نشأت گرفته از مشکلات مربوط به پیاده‌سازی الگوهای مدیریتی جهانی با شرایط ویژه کشور عزیزمان ایران است که عمدتاً به تفاوت در مبانی آن مدل‌ها بر می‌گردد. پرداختن به این مقوله و جایگاه رهنمود پروژه النا در این خصوص نیازمند بحثی مفصل و جداگانه است، فقط در اینجا اشاره می‌شود که رهنمود پروژه النا با وجود آن که یک الگوی مدیریتی اسلامی ایرانی می‌باشد ولی با دیدگاه جهانی بر اساس مبنای متفاوت در سطح بین الملل تدوین شده است که این در نوع خود منحصر به فرد است.

گروه پیشتازان مدیریت افق مفتخر است که این سیستم نوین را به مشتریان و سازمانهای علاقمند به بهبود معرفی و در سازمان آنها اجرایی نماید.  برای کسب معلومات با ما تماس بگیرید.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This