خدمات مدیریت پروژه برنامه ریزی و کنترل پروژه

شرح خدمات مدیریت پروژه ارائه شده توسط اعضای مجرب گروه پیشتازان مدیریت پروژه افق برای شرکتهای ایرانی که مایلند با استانداردهای جهانی مدیریت پروژه کار کنند

خدمات-مدیریت-پروژهگروه پیشتازان مدیریت پروژه افق در کنار خدمات مدیریت پروژه،خدمات تخصصی برنامه ریزی ، کنترل و مدیریت طرح نیز ارائه می دهد. برای این منظور، این گروه با بهره مندی از اعضایی مجرب با دانش بروز بر مبنای استاندارد های بین المللی ISO ، TQM ، PMBOK و با تفکر ایجاد سیستم مدیریت پروژه هوشمند و چابک (Agile) خدمات خود را به شرکتها ارائه می دهد .

در مدیریت پروژه ، هدف شرکت متمرکز بر افزایش بازدهی و کاهش زمان اجرا و هزینه های پروژه می باشد . ایجاد ارتباط بین اجزای درگیر پروژه ، کاهش ریسک های منفی پروژه ، ذخیره سازی تجربیات پروژه ، حصول اطمینان از پایان پروژه در زمان تعهد شده و همسو سازی اهداف پروژه با اهداف کلی سازمانی از دیگر اهداف  اساسی در مدیریت پروژه می باشد .

لیست خدمات مدیریت پروژه قابل ارائه در حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه :

 •  تهیه شبکه برنامه زمانبندی و تجزیه و تحلیل فعالیتها با روشهای متداول  CPM و برمبنای WBS
 •  تهیه و تدوین بودجه زمانبندی شده پروژه و ساختار شکست هزینه ها
 •  ارائه گزارشات پیشرفت پروژه به صورت روزانه و هفتگی در سطح کارگاه و ماهیانه در تمامی سطوح
 • تهیه گزارش تجمعی و تحلیلی از علل تاخیرات پروژه ها و ارائه راهکار کاهش تاخیرات
 • انجام آنالیز ریسک و پیش بینی اثرات آن در کل پروژه و نهایتاً تهیه پاسخ های مناسب برای اجتناب ، کاهش و یا حذف ریسک
 •  برنامه ریزی دقیق و مستمر و تهیه اسناد مرتبط از ابتدای پروژه جهت تهیه برنامه مدیریت ادعا Claim
 • استفاده از سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پروژه تحت وب EPM و فرم های جمع آوری اطلاعات برای کنترل پیشرفت کار
 • حضور در جلسات کارگاهی پروژه و ارائه گزارشات از میزان پیشرفت پروژه مطابق برنامه زمانبندی.
 • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی پروژه های ساختمانی با تاریخ شمسی به همراه فایل مربوط تحت نرم افزار های  متداول و بروز
 •  ارائه داشبورد آنلاین وضعیت پروژه ها در به صورت انلاین و ساده سازی شده
 • برنامه ریزی و به روز رسانی وضعیت زمانبندی پروژه ها و تهیه برنامه های جبرانی
 • کنترل و نظارت بر خدمات مهندسی، وضعیت تدارکات و تامین تجهیزات پروژه و ارائه برنامه خرید
 • مشاوره و استقرار سیستم کنترل مدارک  و مستندات پروژه
 • ارائه گزارش های تحلیلی ماهیانه به تفکیک پروژه ها و گزارش خلاصه مدیریتی وضعیت پیشرفت کل پروژه

سامانه خدمات مدیریت پروژه یکپارچه نرم افزاری PMBOK با امکان تولید گزارشات به هنگام شامل ماژولهای زیر :

 • بانک اطلاعاتی جامع پروژه ها شامل کلیه فیلدهای اطلاعاتی
 • بانک اطلاعاتی قراردادها با کارفرما ، مشارکت کنندگان و پیمانکاران
 • بانک اطلاعاتی مستندات شامل گزارش های ماهیانه
 • بانک اطلاعاتی شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ و اطلاعات تماس نمایندگان کنترل پروژه آنها
 • برگزاری کارگاههای  آموزشی   در سطوح  مدیران و کارشناسان در جهت یکپارچه سازی مبناهای شکست کار و پیشرفت های پروژه ها و تقویت مهارتهای مدیریت پروژه در سطوح اجرایی سازمان
 •  استقرار دفتر مدیریت پروژه متمرکز PMO و تبدیل آن به مرجع یکپارچه ساز اطلاعات پروژه ها

 برای معلومات بیشتر در مورد مدیریت پروژه و خدمات ارائه شده با تماس  بگیرید.

You may also like...

1 Response

 1. May 1, 2016

  […] زمینه های فعالیت و خدمات مدیریت پروژه قابل ارائه گروه پیشتازان مدیریت پروژه افق در حوزه های مختلف دانش اصول PMI طبق استاندارد PMBOK به صورت […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This