بهبود سازمان و استخدام مشاور

بهبود سازمان در سه گام اساسی برای شرکتها و سازمان ها درحال رشد و توسعه

دکتر عماری مشاور مدیریتبسیاری از شرکتها و سازمانها به دنبال راه سریع و آسان برای بهبود سازمان و شرکتهای خود می باشند.  با وجود تعداد زیادی از شرکتهای مشاوره و سایتهای اطلاعاتی، انتخاب و استخدام مشاور برای این امر بسی دشوار به نظر می رسد.  امید است با خلاصه کوتاه ارائه شده در این مقاله گامهای بهبود سازمان و استخدام مشاور تسهیل یابد.

گام اول بهبود سازمان: مدیریت تغییر Change Management

در بسیاری از مقالات و سخنرانی ها حتما در مورد مدیریت تغییر یا Change Management مطالب زیادی را دریافت کرده اید.  ولی سوال اصلی که بیشتر اعضای سازمان از مشاورین خود می پرسند این است: برای چه تغییر کنیم؟ طبیعتا مدیران ارشد و صاحبان سازمان پاسخ سریعی به این سوال دارند: برای اینکه رشد کنیم و توسعه یابیم!

بله، برای اینکه بتوانیم در بازار امروزی قدرت رقابت خود را بهبود ببخشیم، باید با تکنولوژی روز و شرایط بازار خود را وفق دهیم و راهی جز پذیرفتن تغییر و مدیریت آن وجود ندارد.  گام اول برای بهبود سازمان قبول این مطلب است که می بایست همیشه برای بهبود خود در حال تغییر باشیم در غیر اینصورت افول سپس سقوط خواهیم کرد.

بهبود سازمان و انتخاب مشاور

گام دوم بهبود سازمان: مدیریت دارایی ها Asset Management

برای اینکه تغییر با موفقیت مدیریت شود، می بایست اول پایه و اساس صحیحی را بنا کرد.  دلیل شکل گیری شرکت یا سازمان اهداف اولیه و چشم انداز و استراتژی می باشد که در ابتدا به شکل گیری آن سازمان معنی بخشیده است.  دلیل پایداری و ادامه این شرکت و سازمان هم خلاء Gap موجود در بازار بوده توسط شرکت پر شده و مشتریان خاص خود را به شرکت جلب کرده است.  پس برای بهبود سازمان اول باید داشته های خود را ارزیابی کرد، مدیریت دارایی یا Asset Management اینجا منظور دارایی ها و اموال سازمان نیست، بلکه روشهای خاص، فرهنگ شرکتی، و فرآیندها و آموخته هایی می باشد که باعث موفقیت شرکت تا به حال شده است.

اگر مدیران ارشد و عوامل شرکت به نقاط قوت و ضعف سازمان بیاندیشند و تهدیدها و فرصتهای خود را ارزیابی کنند، به خوبی می توانند دارایی های خود را شناخته و کاستی های سازمان برای رشد و توسعه را بیابند.  برای این منظور تکنیکها و روشهای علمی ثابت شده موجود است که مشاور حرفه ای می تواند از آن بهره گیرد تا پایه و اساس صحیحی را برای مدیریت تغییر بنا کند.

گام سوم بهبود سازمان: انتخاب مشاور مدیریت Management Consultant

پس ازآنکه سازمان متوجه نیاز خود شد، می تواند برای رفع کاستی ها اقدام کند.  البته به دلیل تنشهای قدیمی موجود در سازمان بین ذینفعان و عوامل شرکت رسیدن به یک نتیجه مطلوب کمی سخت است.  به دلیل اینکه هر یک از موضع خود مسائل را دیده و برای سرپوش گذاشتن از تقصیرات در حیطه خود، شروع به Blame Game یا بازی تقصیر گردن هم انداختن می کنند و ریشه اصلی مشکلات یافته نمی شود.

انتخاب مشاور مدیریتی که فراتر از دانش های اصولی و دانستن قواعد بهبود سازمان از تجربه موفق بهرهمند باشد در موفقیت این فرآیند بسیار موثر خواهد بود.  به جز دانش مدیریت که در ده حوزه PMBOK به آن تاکید شده یک سری مهارتهای مدیریتی مانند Trust Building, Decision Making, Team Collaboration و غیره موجود می باشد که با خواندن کتاب و مقاله دست یافتنی نیست.  استخدام مشاور مدیریت مناسب به بهبود سازمان در این راستا کمک می کند تا عوامل سازمان بدون در نظر گرفتن مشکلات قبلی و پیشین خود با سایر ذینفعان به حل مشکلات اساسی پرداخته و از نظر دادن یا دریافت نظر کارشناس و مشاور مدیریت ابایی نداشته باشند.

مهارتهای مدیریتی

گروه مدیریت پیشتازان افق که متشکل از کارشناسان مدیریت پروژه حرفه ای می باشند با بیش از 20 سال سابقه و تجربه در بهبود سازمان و شرکتهای خارجی و داخلی می توانند به سازمانها و شرکتهایی که قصد رشد و توسعه دارند خدمات مشاوره ارائه دهد.

برای کسب معلومات بیشتر با شماره 09207206020 یا ایمیل [email protected] تماس حاصل فرمایید.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share This